Okul Yönetiminin Tutması Gereken Defter, Çizelge ve Dosyalar - Gerçek Öğretmen.com

1.5.11

Okul Yönetiminin Tutması Gereken Defter, Çizelge ve Dosyalar

Okul Yönetiminin Yapması Gereken Belgeler

Eğer yönetici olmaya adaysanız veya yönetici olmak istiyorsanız bu işi nasıl yaparım diye kara kara düşünüyorsanız tam size göre bir yazı hazırladık. Kaynağından tutmanız gereken evrak ve dosyaları araştırdık. Aday Öğretmen kitabından sizler için bulundurmanız gereken evrakları tek tek belirledik.


Eğer Okul idaresinde görev alacaksanız bu yazıyı mutlaka okuyun.

Okul yönetiminin tutması gereken defter, çizelge ve dosyalar ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ekinde bulunan İlköğretim Kurumlarında Tutulacak Defter Çizelge ve Dosyalar bölümünde yer almaktadır. Burada yer alan defter, çizelge ve dosyalar okulun personel sayısına, öğrenci durumuna göre değişebilmektedir. Bu bağlamda ilköğretim kurumlarında tutulacak defter, çizelge ve dosyalar şunlardır:   

Defterler:

• Sınıf ders defteri ve yoklama fişi (Yoklama fişinin ilköğretimin 1-5. sınıflarında tutulması zorunlu değildir. Bunun yerine ders defterindeki yoklama çizelgesi bölümü doldurulur.)

• Nöbet defteri

• Öğretmen devam-devamsızlık defteri

• Öğretmen ve personel izin defteri

• Zimmet defteri

• Sınıf geçme defteri (e-Okul ortamında hazırlanmaktadır. Bilgisayar çıktısı alınarak bir nüshası okulda saklanır.)

• Diploma defteri (e-Okul ortamında hazırlanmaktadır. Bilgisayar çıktısı alınarak bir nüshası okulda saklanır.)

• Öğretmenler kurulu karar defterleri

• Zümre ve şube öğretmenler kurulu karar defteri

• Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu karar defteri

• Sınıf kitaplık defteri

• Ana sınıfı karar defteri(Anasınıfı bulunan okullarda bu defterlerin bulunması zorunludur.)

• Ana sınıfı işletme defteri(Anasınıfı bulunan okullarda bu defterlerin bulunması zorunludur.)
• Avans defteri   

• Beslenme ve ambar defteri  (YİBO’lar için tutulmaktadır.)

• Ödenek defteri

• Gelen-giden evrak kayıt defteri

• Taşınır mal listeleri (MEBBİS üzerinden işlem yapılmaktadır.)

• Taşınır işlem fişi, (MEBBİS üzerinden işlem yapılmaktadır.)

• Taşınır sayım ve döküm cetveli, (MEBBİS üzerinden işlem yapılmaktadır.)

• Sayım tutanakları, (MEBBİS üzerinden işlem yapılmaktadır.)

• Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli


Çizelge ve Dosyalar:

• Öğretmen not çizelgesi,

• Not cetveli,

• Brifing dosyası,

• Personel şahıs dosyaları,

• Aylık, ücret ve eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,

• Harcama evrakı (Asıl ve örnekleri)

• Okula gelen ve giden yazılar dosyası (Desimal sisteme göre)

• Gizli yazılar dosyası,

• Sivil savunma dosyası,

• Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,

• Sosyal etkinlikler dosyası,

• Milli bayramlar, belirli gün ve haftalar dosyası,

•  Şube, zümre öğretmenler ve öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,

• Taşımalı eğitim dosyası,

• Veli toplantı dosyası,

• Norm kadro uygulama dosyası,

• Genelge dosyası,

• Teftiş dosyası

Kaynak: "http://iogm.meb.gov.tr"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumunuz için teşekkür ederiz.