BEYNİMİZ VE ÖĞRENME - Gerçek Öğretmen.com

19.1.12

BEYNİMİZ VE ÖĞRENME

BEYNİMİZ VE ÖĞRENME


“ Toplumuzda “kırkı çıkmak” diye bir deyim var. çoğu zaman bu sürenin daha da arttığını gözleriz. Bunun başlıca nedenleri, bebeğin hasta olmaması ve ona nazar değmemesidir.
                

Diyelim ki Ayşe Hanım iki ay önce sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş olsun. Bebeğini evin en sessiz köşesine yatırır, bahçedeki çocukları kovar, eşini kahveye gönderir, televizyonun sesini kısar, perdeleri kapatır, bebeğin yüzünü tülbentle örter, alçak sesle konuşur vb.
                
Tatil yörelerine gittiğinde iki aylık bebeğini tatile getiren yabancılara garip ve biraz da suçlar gibi bakması, sıklıkla yaptığı şeyler arasındadır. Ona göre bu yabancılar, kendi zevkleri için bebeklerini perişan etmektedirler. Oysa bu dönemde bebeklerin son derece yoğun uyarıcıya gereksinmesi vardır ve bu yabancılar doğru olanı yapmaktadırlar.
               
Nesrin Hanım ise, yavrusunu dış etkenlerden korumakta ve “aman bebeğin zekası gelişmesin” diye yoğun bir çaba harcamaktadır.   ”


Dendritlerin dallanması ve komşu hücrelerle sinaptik bağlar oluşturulması zekanın gelişmesi demektir.


BASKIN YARIM KÜRE TESTİ 


Soru 1
Bir tiyatroya, sınıfa ya da bir konferans salonuna girdiğinizde hangi tarafı tercih edersiniz?
a)      Sağ
b)      Sol


Soru 2
Sınavlarda ne tür soruları tercih edersiniz?
a)      öznel (açık uçlu, tartışma)
b)      nesnel (doğru/yanlış, çoktan seçmeli, birebir eşleme)


Soru 3
Önsezilerinizin olduğuna inanıyor musunuz?
a)      Evet
b)      Hayır


Soru 4
Önsezilerinize uygun hareket eder misiniz?
a)      Evet
b)      Hayır


Soru 5
Eşyalarınızın her birinin yeri var mı? Eşyalarınız her zaman durması gereken yerde mi duruyor?
a)      Hayır
b)      Evet


Soru 6
Öğrenmekte olduğunuz herhangi bir dansın bir bölümünü öğrenirken aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz?
a)      Öğretmenin hareketlerini taklit ederek ve müziği hissederek öğrenmeyi tercih ederim.
b)      Öncelikle hareketlerin sırasını öğrenmeyi ve basamaklara ilişkin kendi kendime konuşmayı tercih ederim.


Soru 7
Mobilyalarınızın yerini sık sık değiştirir misiniz yoksa sürekli aynı yerde kalmasını mı tercih edersiniz?
a)      Değiştirmeyi tercih ederim.
b)      Aynı yerde kalmasını tercih ederim


Soru 8
Saate bakmadan zamanın ne kadar ilerlediğini tahmin edebilir misiniz?
a)      Hayır
b)      Evet


Soru 9
Aşağıdakilerin hangini daha kolay anlarsınız?
a)      Geometri
b)      Cebir


Soru 10
Sizin için insanların adlarını mı yoksa suratlarını mı hatırlamak daha kolaydır?
a)      Suratlarını
b)      Adlarını


Soru 11
Herhangi bir konu ile ilgili örneğin okulla ilgili duygularınızı anlatmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırsınız?
a)      Resim
b)      Yazı


Soru 12
Karşılıklı konuşmalarda aşağıdakilerden hangisine dikkat edersiniz?
a)      Ne söylendiğine
b)      Nasıl söylendiğine


Soru 13
Konuşurken ellerinizi ve kollarınızı hangi sıklıkta kullanırsınız?
a)      Konuşurken genellikle ellerimi ve kollarımı kullanırım.
b)      Ara sıra kullanırım


Soru 14
Çalışma masanız ya da çalıştığınız alanın görüntüsü nasıldır?
a)      Karışık bir haldedir.
b)      Temiz ve düzenlidir.


Soru 15
Sizin için ana fikri mi yoksa spesifik detayları mı okumak daha kolaydır?
a)      Ana fikirleri okumak daha kolaydır.
b)      Spesifik detayları okumak daha kolaydır.


Soru 16
En etkili ya da verimli nasıl düşünürsünüz?
a)      Uzanarak
b)      Düz oturarak


Soru 17
Komik şeyleri mi yoksa mantıklı şeyleri mi söylerken/yaparken kendinizi daha rahat hissedersiniz?
a)      Komik şeyleri
b)      Mantıklı şeyleri


Soru 18
Matematikte
a)      Cevabı bulurum ancak nasıl bulduğumu açıklayamam.
b)      Cevabı nasıl bulduğumu açıklayabilirim.


BEYNİMİZ VE ÖĞRENME II
SAĞ BEYNİN BİLGİYİ İŞLEME YOLLARI


Sağ ve Sol Beynin Bilgiyi İşleme Stillerine İlişkin Varsayımlar
Beynin sağ ve sol yarı küreleri bilgiyi farklı şekillerde işlerler.
Bireyler, bilgileri baskın olan yarı kürelerini kullanarak işlemeye yatkındırlar. 
Öğrenme ve düşünme süreci her iki tarafın dengeli bir şekilde kullanılmasıyla geliştirilebilir.
Bu, daha az baskın olan tarafın geliştirilmesi anlamına gelir. 
Sağ ve Sol Beynin Bilgiyi İşleme Stilleri
Doğrusal Yerine Bütüncül İşleme
Ardışıksal Yerine Rastgele İşleme
Sembolik Yerine Somut İşleme
Mantıksal Yerine Sezgisel İşleme
Sözel Yerine Sözel Olmayan İşleme
Gerçeğe Dayalı Yerine Hayal Gücü Odaklı İşleme


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


BEYNİMİZ VE ÖĞRENME III
11 Kasım 2011 Cuma, 11:03 tarihinde Celalettin Uzuner tarafından eklendi
Doğrusal Yerine Bütüncül İşleme
Beynin sol tarafı bilgiyi doğrusal bir şekilde işler.
Parçadan bütüne doğru hareket eden bir yön izler.
Parçaları alır, sıraya sokar, mantıksal bir sıra içinde düzenler ve sonuca varır. 
Sağ beyin, bütünden parçaya; bütüncül bir yol izler.
Önce resmin detayını değil, tamamını görür.
Sağ beyni baskın olan bireyler, önce resmin tamamı verilmezse dersi takip etmekte zorlanabilirler. 


Ardışıksal Yerine Rastgele İşleme
Doğrusal düşünme özelliğinin yanı sıra sol beyin bilgiyi ardışıksal olarak işler.
Sol beyni baskın olan bireyler iyi birer liste yapıcıdırlar.
Programlar ve günlük planlama yapmaktan hoşlanırlar.
Görevleri sırayla yerine getirirler ve başardıklarında listeye geri dönerler, bitirdikleri görevlerin yanına çek işareti koyarlar.
Konuları ardışıksal olarak öğrenmek onlar için çok kolaydır.
Sol beyin, matematik derslerinde ve talimatları takip etmekte bilgileri doğrusal ve ardışıksal işleyerek görev yapmaktadır. 
Sağ beyni baskın olan öğrencilerin bilgiyi işlemeye ilişkin yaklaşımları rastgeledir.
Sağ beyinli öğrenciler bir görevden diğerine kolaylıkla geçerler ve belirli bir öncelikleri yoktur.
Ödevleri eksik ya da geç getirebilirler.
Söz konusu gecikme ya da eksiklik çalışmadıklarından dolayı değil, başka bir görev ya da ödev üzerinde çalışmalarından kaynaklanmaktadır.
Bu tür öğrenciler kendilerinden haftalık çalışma programlarını yapmaları istendiğinde genellikle reddederler. 


Sembolik Yerine Somut İşleme
Sol beyin sembolleri anlamlandırmada sorun yaşamaz.
Sol beyni baskın olan bireyler dil ve matematik alanına ilişkin çalışmaları kolaylıkla yaparlar.
Sol beyinli öğrenciler kelimeleri ve matematiksel formülleri çabuk ezberleyebilirler.  
Sağ beyin ise konuların somut olmasını bekler.
Sağ beyni baskın olan kişiler ise görmek, hissetmek, dokunmak isterler.
Formüllerin nasıl kullanıldığını görmek isterler. 
Mantıksal Yerine Sezgisel İşleme
Beynin sol tarafı ile bilgi işleyen bireyler, bir problemi çözmek ya da bir deney yapmak için bilgiyi parça parça kullanır.
Okurken ya da dinlerken parçaları araştırıp mantıksal bir sonuca varırlar.
Herhangi bir yazıda, kelimelerin yazılışına, uyumuna ve noktalamaya genellikle sol beyni baskın olan öğrenciler dikkat ederler. 
Beynin sağ tarafını baskın bir şekilde kullanan bireyler ise bilgiyi sezgileri ile işlerler.
Bu tür öğrenciler problemin doğru cevabını bilebilirler ancak nasıl bulduklarından tam emin olamazlar.
Herhangi bir yazıda mantıklılığa, tutarlılığa ve anlama ise sağ beyni baskın olan bireyler dikkat ederler.
Sözel Yerine Sözel Olmayan İşleme
Sol beyni baskın olan öğrenciler kendilerini kelimelerle ifade ederken çok az zorluk çekerler.
Sol beyni baskın olan öğrenciler herhangi bir yerin tarifini kolaylıkla yapabilirler. 
Sağ beyni baskın olan öğrenciler ise söylemek istedikleri açıkça ifade edebilirlerken doğru kelimeleri bulmakta sıkıntı çekerler.
Sağ beyni baskın olan öğrenciler, her şeyin görsel olarak desteklenmesine ihtiyaç duyarlar.
Söylenenler yazılmadıysa genellikle hatırlamazlar.
Duyduklarının ya da okuduklarının zihinsel bir filmini yapma alışkanlıkları vardır.   
Gerçeğe Dayalı Yerine Hayal Gücü Yönlü İşleme
Beynin sol tarafı gerçeğe yakın şeylerle ilgilenir.
Sol beyni baskın olan öğrenciler çevre tarafından etkilendiklerinde genellikle çevreye uyum sağlarlar.
Sol beyinli öğrenciler kuralları bilmek ve takip etmek isterler.   
Sağ beyni baskın olan öğrenciler çevrelerini değiştirmeye çalışırlar.
Sol beyinli öğrencilerin sık verilen geri dönütlere ihtiyaçları vardır.
Ödevlerin ve sınavların kayıtlarını tutmalılar.
Sağ beyni baskın olan öğrencilerin yaratıcılıkları kuvvetlidir.   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


beyin ve öğrenme lV


TÜM BEYİN MODELİ


Sol Serebral (sol üst)
Sol Limbik (sol aşağı)
Sağ Limbik (sağ aşağı)
Sağ Serebral (sağ üst)
Beyin çeyrekleri Baskın Bireylerin Belirli Özellikleri
Sol Serebral (sol üst): Teorisyenler
Sol Limbik (sol aşağı): Düzenleyiciler
Sağ Limbik (sağ aşağı): Yardım severler, insancıllar
Sağ Serebral (sağ üst): Yenilikçiler
Teorisyenler 
Bu tür bireyler derslerden, gerçeklerden, detaylardan, kritik düşünmeden, ders kitaplarından ve okumaktan hoşlanırlar. Teorisyenlerin beyinlerinin sol üstü (Serebral) baskındır.


Düzenleyiciler 
Bu tür bireyler, özet çıkarma, çek listeleri ve egzersiz yapma teknikleri ile öğrenmeyi tercih ederler. Problem çözerken basamaklara ve belirli kurallara dikkat ederler. Bu bireylerin sol aşağı beyin çeyreği (limbik) baskındır.


Yenilikçiler 
Yenilikçiler, beyin fırtınasını, metaforları, şekilleri ve resimleri, zihin haritalarını, sentez yapmayı ve bütüncül yaklaşımları tercih ederler. Bu bireylerin, beyinlerinin üst sağ çeyreği (Serebral) baskındır.


Tercih Edilen Etkinlikler
Kesin tanımlamalar (Teorisyenler)
Olgulara dayanan öğrenmeler (Teorisyenler)
Basamak basamak talimatlar (Düzenleyiciler)
Zaman çizelgeleri (Düzenleyiciler)
Beyin fırtınası ve serbest bütünleştirici etkinlikler     (Yenilikçiler)
Görsel grafikler ya da zihin haritaları (Yenilikçiler)
Etkileyici hikayeler kullanımı (İnsancıllar)
İşbirlikçi etkinlikler (İnsancıllar)
Tercih Edilmeyen Etkinlikler
Anlaşılmaz, muğlak talimatlar (Teorisyenler)
Zamanın verimsiz kullanımı (Teorisyenler)
Yavaş ilerleme (Yenilikçiler)
Özetlemenin ya da kavramsal çatı çalışmalarının eksikliği (Yenilikçiler)
Düzensizlik, zayıf aşamalandırma (Düzenleyici)
Egzersiz zamanının azlığı (Düzenleyici)
Kişisel olmayan yaklaşımlar ya da örnekler (İnsancıllar)
Duyusal olmayan girdiler (İnsancıllar)
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BEYİN VE ÖĞRENME V


Öğretme ve Öğrenme Varsayımları 
1.İnsanların düşünmeye ya da öğrenmeye ilişkin tercihleri farklılıklar gösterir.


2. Bu tercihler ,
bilgiyi nasıl işlediğimizi ve sakladığımızı
bilgiyi nasıl geri getirdiğimizi
bilgiden ne tür anlamlar çıkardığımızı etkilemektedir.
3. Bütün öğrenme grupları, farklı düşünme ve öğrenme stilleri olan insanların bir araya gelmesi ile oluşmuştur.


Beynin Tüm Çeyreklerini Çalıştıran Etkinlikler
Derste yapılacakların bir listesi (B çeyreği)
Özet (D çeyreği)
Isınma (C çeyreği)
Olgulara ya da gerçeğe dayalı anlatım (A çeyreği)
Somut örnekler (B çeyreği)
Beyin fırtınası ya da zihin haritası (D çeyreği)
Materyallerin ya da konuların eleştirel tekrarı (A çeyreği)
Hikayeleme (C çeyreği)
Öğretim Stili ile Öğrenme Stili Arasındaki Uyumsuzluğun Sonuçları
Uyuşmazlığın sıklıkla yaşandığı bir sınıfta;
Öğrenciler sıkılabilir.
Öğrencilerin dikkatleri dağılabilir
Sınavlarda başarısız olabilirler.
Derse ilişkin olumsuz tutum geliştirirler.
Başarısız bir öğrenci oldukları sonucuna varırlar.
Düşük test sonuçları ile karşılaşan eğitimciler ise bir eğitimci olarak kendi yeterliklerini sorgulamaya başlarlar. 
Tipik Bir Sınıf
Öğretmen tahtada dersini anlatır, öğrenciler sıralarında otururlar. Görevleri ses çıkarmadan öğretmeni dinlemek ve tahtada yazılı olanları sessizce defterlerine geçirmektir. Öğrenciler söz almadan konuşamazlar, izinsiz yerlerinden kalkamazlar, arkalarına bakamazlar, konuşamazlar, gülemezler. Öğretmen sınıfı dolaşabilir ama öğrencilerin buna hakkı yoktur. Böyle bir sınıf ortamında kaç kişi gerçekten öğrenebilir? 


Görsel Öğreniciler
Detaylı notlar alırlar.
Önde oturmayı tercih ederler.
Düzenlidirler.
Bir şeyler canlandırırken ya da hatırlamaya çalışırken genellikle gözlerini kapatırlar.
Sıkıldıklarında seyredecek bir şeyler bulurlar.
Görerek öğrenmeyi severler.
Renkli tablolardan ya da şekillerden hoşlanırlar.
İmaj yönünden zengin yazılı ve konuşma dilinden etkilenirler.
İşitsel ve kinestetik rahatsız edicilerden arındırılmış uyaranları tercih ederler.
Pasif bir çevreyi ideal bulurlar.
Okumaya düşkündürler.
Yüzleri iyi hatırlarlar.
Liste ve program yapmayı severler.
Görsel Öğrenicilerin Zayıf Yanları 
Duyduklarını uzun süre bellekte tutamazlar.
Ders anlatılırken not alamazlarsa huzursuz olurlar.
Yazılı olmayan bilgiyi algılamayabilirler.
Derslerin laboratuarda işlenmesinden huzursuz olabilirler.
Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olabilirler.
İsimleri hatırlamakta zorlanırlar.
Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlara tahammül edemezler.
Dağınıklığa düzensizliğe tahammülsüzdürler.
Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemeyebilrler.
İşitsel Öğreniciler
Konuşulanları duyabilecek bir yere otururlar ve önde ne olup bittiğine dikkat etmezler.
Renk uyumunu pek iyi beceremezler ancak ne giydiklerini ve niçin giydiklerini açıklayabilirler.
Sıkıldıkları anlarda kendi kendilerine ve başkaları ile mırıldanırlar ve konuşurlar.
Sesli okuyarak birşeyler öğrenebilirler.
Haritaları, şekilleri ve grafikleri sözel ifadelere dönüştürerek anlarlar.
Yazarken konuşurlar.
İşittiklerini kolayca hatırlarlar.
Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır.
İsimleri hatırlayabilirler.
İşitsel Öğrenicilerin Zayıf Yanları 
Gürültüden rahatsız olurlar.
 Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar.
 Resimler ve resimli anlatımlar onları rahatsız edebilir.
 Dersin farklı ses tonları ile anlatılması hoşlarına gitmez.
 Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler.
 Yüzleri hatırlamakta zorluk çekerler.
Kinestetik Öğreniciler
Aktiftirler ve sık sık ara verirler.
Konuşurken jest ve mimik kullanırlar.
Yapılanları hatırlarlar ancak görülenleri ve söylenenleri hatırlamakta güçlük çekerler.
Sıkıldıkları anlarda hareket etmek için gerekli nedenleri bulurlar.
Kesme, yapıştırma, inşa etme ve sanat içerikli etkinlikler algılamalarına ve öğrenmelerine yardımcı olur.
Alan gezilerinden ve değişik materyaller kullanmayı içeren derslerden hoşlanırlar.
Kolaylıkla kalkarak hareket edebilecekleri kapının kenarı gibi yerlere otururlar.
Hareket etme olanağı olmayan derslerden rahatsız olurlar.
Dokunarak iletişim kurarlar, enseye hafifçe dokunma gibi fiziksel olarak ifade edilen cesaretlendirmelerden hoşlanırlar.
Kinestetik Öğrenicilerin Zayıf Yanları 
Okumayı sevmezler.
 Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler.
 Vücutları ile karşılık verirler.
 Kendi stilinde sunulmazsa sunulan bilgileri algılamakta yavaş kalabilirler.
 Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


beyin ve öğrenme Vl
IŞIK HIZINDA ÖĞRENİM TEKNİĞİ'de Mustafa Kendigelen yazdı/düzenledi ·  Belgeyi Düzenle · Sil
Sizin Öğrenme Stiliniz Ne? 
Soru 1
Bir sınav hazırlığı yaparken,
a)Notları ve kitaptaki başlıkları okurum, şekilleri incelerim.
b)Birinin bana sorular sormasını ya da konuları içimden      sessizce tekrar etmeyi tercih ederim.
c)Önemli noktaları kartlara yazar, modeller ve şekiller oluştururum.


Soru 2
Müzik dinlerken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a)Hayal kurarım. (Müziğe uygun hayaller kurarım.)
b)Mırıldanırım.
c)Müzik eşliğinde hareket eder, ayaklarımla ritm tutarım.


Soru 3
Zor bir problemi çözerken,
a)Bir liste yapar, basamaklar oluşturur ve bu basamakları teker teker kontrol ederim.
b)Arkadaşlarıma ya da bir uzmana telefon eder, problemle ilgili konuşurum.
c)Problemin bir modelini yapar ya da bütün basamakları zihnimde canlandırırım.


Soru 4
Eğlenmek ya da vakit geçirmek için okurken,
a)İçinde çok fazla resim bulunan seyahat kitaplarını tercih ederim.
b)İçinde çok fazla diyalogun bulunduğu gizemli kitapları tercih ederim.
c)Problem çözebileceğim ya da sorularına cevaplar verebileceğim kitapları tercih ederim.


Soru 5
Bilgisayarın nasıl çalıştığını öğrenmek için
a)Bilgilendirme filmi izlerim.
b)Birinin bana açıklamasını beklerim.
c)Parçalarını söker, kendim bulmaya çalışırım.


Soru 6
Bir bilim müzesine ilk girdiğinizde aşağıdakilerden hangisini ilk yaparsınız?
a)Çevreye bakar, farklı gösterilerin yerlerini açıklayan bir harita bulurum.
b)Müze görevlisi ile konuşur, müzedeki gösterilere ilişkin sorular sorarım.
c)Bana ilginç gelen ilk gösteriyi inceler daha sonra talimatları okurum.


Soru 7
Ne tür bir restorana gitmezsiniz?
a)Aydınlatma araçları çok parlak olana.
b)Müzik sesi çok fazla olana
c)Koltukları rahat olmayana


Soru 8
Aşağıdakilerden hangisine gitmeyi tercih edersiniz?
a)Resim sınıfına
b)Müzik sınıfına
c)Beden Eğitimi sınıfına


Soru 9
Sevinçli olduğunuz anlarda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a)Gülümserim.
b)Sevinç çığlığı atarım.
c)Sevinçten havaya zıplarım.


Soru 10
Bir partiden sonra aşağıdakilerden hangisini en çok hatırlarsınız?
a)Partideki insanların suratlarını hatırlarım.
b)Partideki insanların isimlerini hatırlarım.
c)Partide yaptığım şeyleri ve söylediğim sözleri hatırlarım.


Soru 11
“k – ö – p – e – k” kelimesini gördüğünüzde önce aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a)Belirli bir köpeğin resmini düşünürüm.
b)Kendi kendime “köpek” kelimesini sessizce söylerim.
c)Bir köpek ile birlikte olma duygusunu hissederim. (Köpeği sevdiğimi, köpekle birlikte koştuğumu vb. şeyleri hissederim.)


Soru 12
Bir hikaye anlatırken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a)Hikayeyi yazarım.
b)Hikayeyi sesli bir şekilde anlatırım.
c)Hikayeyi canlandırırım.


Soru 13
Bir şeye konsantre olmaya çalışırken aşağıdakilerden hangisi sizi en çok rahatsız eder?
a)Görsel uyaranlar
b)Gürültü
c)Açlık, kaygı, ayağı sıkan ayakkabı gibi farklı duyular


Sorular 14
Sinirlendiğiniz anlarda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a)Kaşlarımı çatarım.
b)Bağırırım.
c)Kapıları çarpar, etrafa zarar veririm.


Sorular 15
Bir sinemada sıra beklerken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a)Diğer filmlerin tanıtan afişleri seyrederim.
b)Yanımdakiyle sohbet ederim.
c)Ayaklarımı yere vurarak ritim tutar, küçük hareketler yaparım.
Yukarıdaki soruların çoğuna “a” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz görsel bir öğrenme stiline sahip olabilirsiniz.
Yukarıdaki soruların çoğuna “b” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz işitsel bir öğrenici olabilirsiniz.  
Yukarıdaki soruların çoğuna “c” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz kinestetik bir öğrenici olduğunuz söylenebilir.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


beyin ve öğrenme Vll


NÖROLOJİK GÖSTERGELER
DAVRANIŞŞAL GÖSTERGELER
ÖĞRETİM STİLLERİ: ÖĞRETİM SUNUMLARI
Görsel Öğreniciler için Etkinlikler
Bilgisayar grafikleri
Görsel yapbozlar
Haritalar
Posterler
Grafikler
Zihin haritaları
şemalar
Sessiz okuma
İşitsel Öğreniciler için Etkinlikler
Sözlü sınavlar
Münazaralar
Sesli okuma
Sınıf tartışmaları
Ahenkli bir şekilde anlatılan ders
Kinestetik Öğreniciler için Etkinlikler 
Konuya ilişkin canlandırmalar
Dramatizasyon
Konuya ilişkin araç gereçler
Dersin farklı bir ortamda işlenmesi
Alan gezisi
Kesme, yapıştırma
Poster oluşturma
Model inşa etme


Unutmayın!


Öğrenciler,
Okuduklarının % 10’unu
Duyduklarının % 20’sini
Gördüklerinin % 30’unu
Gördüklerinin ve duyduklarının % 50’sini
Söylediklerinin % 70’ini
Söylediklerinin ve yaptıklarının % 90’ını hatırlamaktadırlar.


Mustafa KENDİGELEN


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumunuz için teşekkür ederiz.