Header ads

Header ads
» » » » » ÖĞRENCİ MOTİVASYON KARTLARI

Güdü (motive), bireyi ,bir amaca ulaşmak için davranmaya iten , harekete geçiren , bireyin davranışını güçlendiren ,etkinleştiren , yönelten bir iç güçtür.(Başaran,1991) Güdüleme , bir veya birden çok insanı ,belirli bir yöne (gaye veya amaca) doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır. (Eren,1998)ÖĞRENCİ GÜDÜLEME KARTLARINI İNDİR

Kaynak: turgayyagmuroglu com


Hiç yorum yok:

Yorum Yazin