Geleceği Kodla / Gerçek Eğitim ( Stem, Ardinio, Maker) - Gerçek Öğretmen.com

18.10.16

Geleceği Kodla / Gerçek Eğitim ( Stem, Ardinio, Maker)

Bilgisayar, Teknoloji ve Tasarım, Bilim Uygulamaları, Matematik ve tüm dersler için uygulanacak etkili ders örneklerini içermektedir. Ülkemiz "Geleceği Kodla Projesi" ile ileri teknoloji üreten bir ülke olma yolunda hızla ilerleyecektir.

Ülkemizin geleceği için eğitimde acilen Stem(matematik, fen, mühendislik, kodlama) uygulamalarına ağırlık verilmelidir. Stem denilince bazı üniversitelerin ülkemize getirdiği hazır lego setler(leg*****, fis******) ile yapılan ve maliyeti çok yüksek olan etkinliklerden bahsetmiyorum. Bu setler ile yapılan etkinlikleri Stem diye aktarıyorlar. Stem'de ana amaç eldeki imkanlar ile yeni ürünler, fikirler ve sorunlara çözümler üretmektir. Bu setlerde ise hazır legolar, çarklar, basınçlı sistemler vb. Stem ruhu oluşturulacağı zannedilmektedir. Oysa ki bu setlerin amacı ticari kardır. Öğrencilerde üretme güdüsünü canlandıracak bir yapıları yoktur.

Sizlere Türkiye'den bir öğrenci örneği vereceğim. Eray AKTOKLUK.
Bu öğrenci 14 yaşında kendi robotlarını üretmekte, düşük maliyetli parçalar ile harikalar üretmektedir. Bunları 17 TL gibi fiyata satılan Ardinio Uno R3 adında içine basit kodlama ile komut verebildiğimiz bir sistem ile yapmaktadır. Bunun için 2000-3000 TL gibi uçuk rakamlara satılan setlere ihtiyacımız yok. Kaldı ki bu setler bizleri hazırcılığa alıştırır ve sınırlar.

Bizim için STEM, "TÜKETMEDEN ÜRET" sayıltısıdır. Mümkün olduğunca hazırcılıktan uzak durmaktır.

Bizlerin eğitimci olarak yapmamız gereken öğrencilerde ilgi uyandırmak, kaynaklara ulaşmalarında aracılık yapmak ve üretme güdüsünü canlandırmaktır. Üretme güdüsüne ulaşan bir bireyin öğrenmesini kimse engelleyemez.

Öğrencilerimize vereceğimiz eğitimlerde ilk aşamalarda hazır kodlar üzerinde değişiklik yapıp bu değişikliğin sonucunu nesnede, ekranda görmek olacak.

Öncelikle araştırmanız gereken konular:

Ardino eğitim seti

Görüş ve önerilerinizi gercekogretmen@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumunuz için teşekkür ederiz.